Thực tập sinh Marketing Copy

* Mô tả công việc:  – Phối hợp với team Designer để lập kế hoạch Content, SEO và quản lý website. – Phối hợp với team Nội dung để quản trị seeding trên các diễn đàn internet. – Kiểm soát và đảm bảo kế hoạch chạy đúng tiến độ, đạt KPIs đề ra…. – Tư vấn Khách […]

Thực tập sinh Marketing Copy

* Mô tả công việc:  – Phối hợp với team Designer để lập kế hoạch Content, SEO và quản lý website. – Phối hợp với team Nội dung để quản trị seeding trên các diễn đàn internet. – Kiểm soát và đảm bảo kế hoạch chạy đúng tiến độ, đạt KPIs đề ra…. – Tư vấn Khách […]

Thực tập sinh Marketing

* Mô tả công việc:  – Phối hợp với team Designer để lập kế hoạch Content, SEO và quản lý website. – Phối hợp với team Nội dung để quản trị seeding trên các diễn đàn internet. – Kiểm soát và đảm bảo kế hoạch chạy đúng tiến độ, đạt KPIs đề ra…. – Tư vấn Khách […]

0961 761 063